Soul Body Fusion ®

Kropp og sjel på ulik kurs? Lever du litt på siden av deg selv? Vet du at du burde hatt mer energi, men får ikke tak i den? Av Kari Kahrs

Sjelens frekvens og kroppens frekvens er svært ofte i disharmoni. Ikke fordi vi ikke forsøker å skape balanse – vi blir stadig mer opptatt av å søke det åndelige og vår egen kraft gjennom meditasjon og åndelig praksis. ”Men det er nettopp her det skjærer seg,” sier Jonette Crowley. ”Vi glemmer å ta kroppen med i den store sammenhengen. Ofte jager vi etter sjelen ved å la kroppen bli igjen. Slik har det absolutt vært for meg. Jeg har søkt fred og opplysthet gjennom å lære å stige til stadig høyere rom. Jeg har hatt vidunderlige overskridende opplevelser, men jeg klarte ikke alltid å bringe følelsene tilbake til kroppen, eller gjøre dem til en del av livet mitt. Jeg var ikke jordet, og jeg var ikke engang klar over det!” Jonette Crowley er en kraftfull kanal gjennom mange år for etter hvert tre åndelige energier: White Eagle, hennes faste åndelige veileder, Mark, et kosmisk magnetisk nærvær og Ashtatara, en høytstående atlanter. Hun har evner som gjør det mulig å lede andre inn i flerdimensjonale bevissthetstilstander, og hun kan åpne energimessige portaler ved kraftsteder. Nå tilbyr hun oss et nytt hjelpemiddel på den personlige utviklingens vei: Soul Body Fusion®. En tilsynelatende enkel prosess for harmonisering av kropp og sjel som har vist seg å være uventet kraftfull. I tillegg er den lett å lære. I utgangspunktet benyttet hun metoden som et åndelig virkemiddel for sin egen del, men Mark, som hun sier ellers aldri bryr seg med den slags jordiske saker, ga metoden et navn, oppfordret henne til å registrere det som et varemerke, og få Soul Body Fusion® ut i verden.

Liten prosess, stor effekt
Soul Body Fusion® er en dyptgripende og enkel metode der kropp og sjel smelter sammen og skaper helhet. Målet med prosessen er å omstille kroppen på cellenivå til det høyest mulige åndelige nivået eller lyset den kan romme. Soul Body Fusion® skaper en interaktiv prosess der sjelen stimulerer cellene til å harmonisere seg på stadig høyere frekvenser. Slik fungerer metoden som en utviklingsmessig katalysator som åpner dører i deg for stadig raskere vekst. Hos de fleste av oss har ikke det fysiske vært programmert til å romme hele det høyere selvet. Selv om vi har lyktes i å oppleve et oversanselig åndelig øyeblikk i ny og ne, har vi ikke klart å holde fast ved det. Soul Body Fusion® forandrer kroppen slik at vi blir i stand til å holde på større kraft, mer lys, og få tilgang til dimensjoner som før var utilgjengelige for oss.
Finn din indre kraft
Soul Body Fusion® gjør forbindelsen til de mulighetene vi har i oss levende og klar. Jonette har erfart at når det åndelige aspektet smelter sammen med kroppens celler, skjer en forvandling som blir utgangspunktet for en ny virkelighet der god helse, glede, overflod og mening understøttes av de høyeste riker. Ved å komme i harmoni med våre høyere aspekter åpner vi døren for at det begrensede, tredimensjonale selvet kan få oppleve mer omfattende virkeligheter hinsides tid og rom. Forandringer som fra et rent fysisk ståsted virker umulige, eller som vanligvis krever enorme anstrengelser eller mye tid, kan skje umiddelbart når sjelen og kroppen fungerer som et forent hele. Mange har opplevd å få tilgang til store personlige talenter, og takker Soul Body Fusion®-prosessen for det. I boken nevnes flere eksempler på helbredelse på mange fronter. Alle er rapporterte erfaringer fra personer som selv har opplevd det de snakker om.
Det virker!

Jonette er sikker i sin sak: Soul Body Fusion® fungerer.

Prosessen har utviklet seg gjennom praksis og eksperimentering. I begynnelsen satt hun rett overfor klienten og berørte vedkommendes hender under seansen, andre ganger skjedde det uten fysisk kontakt. Det fungerte uansett. Lang eller kort tid til rådighet – virkningen var uansett et faktum. Over telefon? Det fungerte. Via video og Internett? Like bra. Hun forsto at kraften i den enkle, lille prosessen ikke var avhengig av overleveringsmetoden. Hun utførte Soul Body Fusion® fra scenen under en konferanse. Igjen kunne folk fortelle om forbløffende og ofte umiddelbare forandringer. Jonette mener dette er bevis på at man ikke gjør noe i tradisjonell forstand under Soul Body Fusion®. På et eller annet vis, gjennom intensjonens kraft og den utvidede bevissthetens magi, bare skjer det.

Hva kan du forvente?

Jonette har erfart at det kan oppstå en rekke reaksjoner etter Soul Body Fusion®. Det vanligste skal være å føle at cellene bokstavelig talt vibrerer, at det kribler i dem og at man får en fornemmelse av at de åpner seg. Det kan føles som om kroppen er full av ørsmå, perlende champagnebobler! Hos mange føles forandringene elektriske, den første reaksjonen kan oppleves som et ganske fysisk og følelsesmessig støt. Cellene blir imidlertid raskt vant til den nye tilstanden, de integrerer kraften og erkjenner den som en ny norm som gjør at det kan bevares en mye sterkere strøm av høyere frekvenser og energier i kroppen. Enkelte opplever ikke noe som helst der og da, men de kan få forsinkede reaksjoner som store gjennombrudd og ny klarhet senere. Det beste beviset for at Soul Body Fusion® fungerer, sier hun, er ikke hvor intens reaksjonen er. Det er hvordan hele tilværelsen forandrer seg i det daglige. Det kan handle om alt fra forbedret kosthold og helse, bedre balanse i hele systemet, forbedret engasjement når det gjelder trening, mer energi, større klarhet i det som er livets hensikt, større selvtillit, bedre kroppsbilde, bedre forhold til andre mennesker, sunnere atferdsmønstre og større overflod. Andre forteller at de har tilegnet seg nye egenskaper: De er blitt mer fleksible og mer i flyt, de tiltrekker seg lettere livets goder, de er blitt mer intuitive, mindre stressede, de har fått større kraft, er gladere, mer aksepterende, de ser yngre ut og føler seg yngre. Og alt dette ved hjelp av en prosess der man egentlig ikke gjør noe. Det kreves ingen spesielle ferdigheter, og det tar kun kort tid å gjennomføre prosessen. Kanskje er det slik at når vi slutter å anstrenge oss, står vi igjen med en letthet som fungerer på mange nivåer og som åpner for at helbredelse, personlig og åndelig vekst kan skje?

Jonette Crowley hevder at det ikke finnes risiko for ubehagelige bieffekter ved Soul Body Fusion®. Ettersom det er sjelen som leder prosessen, og fordi den er uendelig mye klokere enn personligheten, kan det ikke skje noe galt. Finnes det virkelig ingen minussider? Det eneste hun kan komme på er at det kreves av oss at vi må tro på noe som virker helt utrolig – at det vanskeligste ved Soul Body Fusion® er at det er så enkelt!

Bestill time online her.