Traume-behandling

Somatic Experiencing/ SE-metoden

Er utviklet av Dr. Peter Levine, som i de siste 30 år har forsket i menneskers og dyrs reaksjoner på traumer og hvordan traumer påvirker våres hjerner, nervesystem og fysiologi.
Metoden er ytterst effektiv i behandlingen av både store og små sjokk og traumer. Hvis du har opplevd følgende, kan SE være en brukbar metode:

Metoden er ytterst effektiv i behandlingen av både store og små sjokk og traumer. Hvis du har opplevd følgende, kan SE være en brukbar metode:

 • Vold
 • Trafikkulykker
 • Operasjoner
 • Mobbing
 • Sykdom
 • Barndomstraumer
 • Har diagnosen PTSD
 • Krig

Felles for disse opplevelsene er, at du har opplevd å føle deg truet på livet eller på din identitet (følelsen av den du er som menneske). Du er nå i en indre stress tilstand, hvor din kropp stadig ubevisst føler seg truet og parat til å kjempe eller flykte. Eller kanskje er din kropp stengt ned og du merker ingenting, eller du registrerer det som en depressiv tilstand. Mange symptomer oppstår, som følge av disse reaksjonene.

Typiske symptomer kan være:

 • Smerter
 • Konsentrasjonsvansker
 • Søvnproblemer
 • Stress
 • Angst
 • Kronisk tretthet
 • Fobier
 • Depresjon
 • Ute av kroppen opplevelser

Metoden fokuserer en hel del på disse kroppsfornemmelsene, som kommer opp under terapien. Oppmerksomhet på kroppen gjør det mulig, å frigjøre energien, som er innestengt i organismen, som et resultat av traumet. Terapien har også fokus på nervesystemets tilstand og det brukes teknikker, som understøtter nervesystemet i å gjenopprette sin balanse. SE metoden er en ressurs orientert metode. Det vil si, at det både er fokus på problemer og løsninger på disse. Ressurser er din indre tilstand av balanse og positive opplevelser fra ditt liv, som til tider kan være overskygget av problemer.

Den nyeste forskningen innen psykoterapi og traumer peker mot at det er viktig å finne balanse mellom det positive (ressurser) og det negative (problemet), samt å komme i kontakt med kroppen, for derigjen å løse traume tilstanden. Traumer kan sjeldent oppløses gjennom tanker og analyser, da de lagres i en del av hjernen, som ikke er tilgjengelig av den mentale vei. Derfor opplever mange mennesker, som har vært utsatt for traumer, at terapi som kun fokuserer på å endre tanker eller å snakke om problemer, ikke virker. Dette er fordi traumet ikke blir løst ved hjelp av disse metodene, men blir midlertidig ’temmet’. Hvis traumetilstanden og problemene den medfører skal løses, skal hele kroppen/organismen behandles og her er SE-metoden særlig effektiv.

Hvordan oppleves en SE session?
Sesjonen oppleves som en blanding av samtaleterapi og en reise inn i kroppen. Jeg guider kroppen din mot å avslutte bevegelsene, som ikke ble avsluttet under den traumatiske hendelsen. Når dette skjer, kan du oppleve en kroppslig og følelsesmessig forløsning og du vil føle deg avslappet og rolig. Det vil føles som om traumet mister sin ’makt’ og når du tenker på det igjen, virker det ikke truende. I SE blir du aldri bedt om å gjenoppleve traumet, men i stedet å oppleve det på en ny måte, med de ressurser som er til stede, som ikke var til stede i den virkelige situasjonen.

Jeg har kurset meg innen Somatic Experiencing hos Psykolog Pernille Ianev i København i 2010.

Bestill time online her.