Guidet meditasjon / fantasireiser /felles regresjoner

Meditasjon motvirker stress og høyner din bevissthet.
I en meditativ tilstand blir vi mer mottakelige for det universet gir oss av informasjon og gir oss tilgang til vår egen underbevissthet.

Vi har alle svarene i oss, sjelen vår husker. I et stresset samfunn er det viktig å opprettholde kontakten med vårt innerste jeg.

Meditasjon og fantasireiser stimulerer våre fantasievner og øker kreativiteten. Våre evner til å skape er det som gir fremgang og økt livsglede.

Jeg tar i mot enkeltpersoner og grupper, om det er ønskelig.

Bestill time online her.