Nyttige lenker

Norsk forbund for regresjonsterapi NFRT
Interesseorganisasjon for regresjonsterapeuter som er sertifisert av Past Life Regression Academy eller søkere med tilsvarende utdanning som dekker kravene til det europeiske nettverket European Academy of Regression Therapy, EARTh. www.regresjonsterapi.no

Andy TomlinsonPAST LIFE REGRESSION ACADEMY tilbyr utdanning-i-regresjonsterapi og utdanning i tidligere liv i Oslo. www.regressionacademy.com

Hans TenDamm Nederland. Regresjonsterapeut og forfatter. En pioner innen regresjonsterapien. Har fått etablert regresjonsterapien som et tilbud innen helsevesenet i Nederland. https://tassointernational.com/ 

Roger Woolger – England og USA. Jungiansk psykoterapeut og regresjonsterapeut. Enda en av foregangsmennene innen regresjonsterapien. Forfatter av Other Lives, Other Selves og andre bøker. www.rogerwoolger.com

European Academy for Regression Therapy – EARTh Network
Dette er et nettverk av lærere innen regresjoner og regresjonsterapi som bor i Europa og tilbyr undervisning der. De arbeider etter felles kvalitetsstandarder og sørger for gi studentene kvalifikasjoner som er internasjonalt anerkjente. Lærerne samarbeider og byr på en felles grunnopplæring. Studentene oppfordres til å ta avanserte opplæringsmoduler med andre lærere innen EARTh for å dra nytte av deres ekspertise og lære nye teknikker. www.earth-network.org/

European Association for Regression Therapists – EARTh Association. Dette er en europeisk paraplyorganisasjon som er under oppbygging. Den vil samle allerede eksisterende organisasjoner innen regresjonsterapi. Sertifiserte regresjonsterapeuter og studenter i land som ikke har egne organisasjoner, kan også være medlemmer. EARTh arbeider for å befeste kvaliteten og omdømmet til dette yrket ved å sørge for europeisk godkjenning av sertifiserte medlemmer. EARTh organiserer felles forskning og utdanningsprogrammer og formidler informasjon. www.earth-association.org

International Board for Regression Therapy (IBRT) Dette er et uavhengig organ for eksaminering og sertifisering av regresjonsterapeuter, forskere og opplæringsprogrammer. Deres mål er å sette profesjonelle standarder for praksis, evaluere forberedelser og kvalifisering av utøvere samt kvaliteten på opplæringsprogrammer, og utstedelse av sertifikater for studenter som består den strenge evalueringsprosessen. IBRT er en non-profit organisasjon. www.ibrt.org

Integral Regression Network (I.R.N.) (Roger Woolger)
Dette er et britisk nettverk som har som mål å skape kontakt mellom regresjonsterapeuter, studenter og personer med interesse for temaet. De ønsker også å støtte og fremme medlemmenes arbeid og personlige vekst. IRN utgir regelmessige nyhetsbrev og opplysninger om opplæring og sosiale begivenheter.
www.rogerwoolger.com

Spiritual Regression Therapy Association
SRTA

The Society for Spiritual Regression
En profesjonell organisasjon med formål å drive forskning og fremme utøvelsen av «Livet mellom livene» hypnoterapi, basert på Michael Newtons arbeid.
www.spiritualregression.org

Meditasjon og Retreatshttp://vasantswaha.net/index.html

Rainbow T’ai-Chi Chi Kung, Rainbow Tai Chi Chi Kung School – Peter Chin Kean Choy http://www.rainbow-taichi.org.uk/

Gratis hefte om reinkarnasjon på norsk – Her kan du laste ned et interessant hefte om reinkarnasjon. Teksten er kanalisert av Toni Ann Winniger fra en gruppe høytstående lysvesener, og redigert av Peter Watson. Oversettelsen er ved Lisbeth Lyngaas. Teksten foreligger som PDF-fil. reinkarnasjon-peterwatson

Hvis du ikke har Adobe Reader for å lese PDF-filen, kan du laste den ned her:

Adobe Reader