Regresjon og Regresjonsterapi

Hva er regresjon:

Regresjon går ut på å oppleve tidligere liv. Hensikten med dette er å kaste nytt lys over det livet du lever nå. Dette kan gi deg svar på hvorfor ting er som de er i dette livet.

Du kan f.eks oppleve at du har en rekke blokkeringer som du ikke kommer videre fra, enten de er av følelsesmessige, tankemessige eller kroppslige blokkeringer. Når du gjennom regresjonen får se de dypere årsaker til disse mønstrene, vil det være lettere å gi slipp på de negative tanker og følelser i forhold til disse mønstrene.

Hvis du ikke har tro på at det finnes noen tidligere liv, kan en regresjon hjelpe deg med å få opplevelser av at tilværelsen på jorden ikke er tilfeldig, og at ting hører mer sammen enn du trodde fra før. Det vi ofte kan kalle synkronitet.

Regresjon er også for deg som også bare ønsker å oppleve liv du har levd tidligere, for å se hvordan du levde, om du var mann eller kvinne, hvor i verden du har levd før, hva du gjorde, hva du jobbet med, famile situasjon ect.
Hensikten med regresjon:
Noen prøver regresjon fordi de ønsker å oppleve tidligere liv. Andre prøver regresjon for å få fram i lyset gamle hendelser som er fortrengt, slik at hendelsene kan bli bevisstgjort på nytt og bearbeidet.

Bare det å gjenoppleve hendelser fra fortiden kan i seg selv ha en terapeutisk effekt, dette kan mange ganger forklare hvorfor man har uforklarlige smerter/ubehag i dette livet.

Når man føler at noe er urettferdig så må man gå inn i seg selv og kjenne etter hva den følelsen forteller deg. «Koker» det for eksempel ned til følelsen av ikke å være bra nok, god nok?

Vi må huske at vi i alle liv har valgt å ha forskjellige liv, opplevelser og erfaringer. Det betyr at en sjel kan ha valgt å leve et liv som ”offer” for å ha den erfaringen, og de kan ha vært ”overgriper” i et annet liv. Dette setter ting i et annet perspektiv og lys.

Det er ikke alltid mulig å si med sikkerhet om opplevelsene i en regresjon er autentiske, men virkningene av regresjonen synes å være uavhengig av det. Den innsikten du kan få under en regresjon kan løse opp i gamle blokkerte mønstre som sitter lagret i fortiden. Dette kan være i tidligere liv som i dette livet.

Noen kan oppleve å gjenkjenne mennesker som de har en spesielt forhold til i dag, og disse viser seg mange ganger å være der for å trigge ting i dem selv som de skal jobbe med i dette livet. Selv i en enkel og rolig regresjon kan du oppleve mye helbredelse for sjelen etter det dype arbeidet som gjøres på det åndelige planet.

Alt dette kan åpne for spørsmål: Hvorfor kom akkurat dette livet opp? Er det noe som minner deg om det livet du lever nå? Er det noe her som du ikke liker å se hos deg selv? Er det evner og talenter her som du ikke våger å ta i bruk fordi det gikk dårlig i det livet?

Jeg får gang på gang bekreftelser på positive endringer hos klienter etter regresjon. Det er som om det man ubevisst sender ut fra seg endrer seg, og da tiltrekker man seg noe helt annet.


Hvordan utføres regresjon:
Regresjonsterapeuter benytter ulike teknikker. Det er vanlig å bruke forskjellige former for avspenning av kropp og sinn, for eksempel avslapning, rolig fantasireise eller nedtelling.

Jeg kan benytte guidet fantasireise eller lett selvhypnose som om du er i en herlig avslapning, slik at du kan få best mulig kontakt med ditt underbevisste sinn.

Jeg gir veiledning og stiller spørsmål underveis i prosessen, og leder deg gjennom livet du opplever.

Hva skjer under en regresjon:

Den som ledes gjennom en regresjon, vil som regel ha en opplevelse av å være to steder på en gang: i rommet sammen med terapeuten, og i kontakt med tidligere hendelser som utspiller seg på det indre planet. Kontakten med de tidligere hendelsene kan innbefatte bilder, lyd og kroppslige fornemmelser. Noen opplever scener og historier som er sterke og klare, mens andre har vagere opplevelser.

Når du har kommet inn i kroppen i det tidligere livet ledes du trinn for trinn gjennom hele livet frem til dødsøyeblikket. Underveis har jeg notert alle viktige hendelser og mennesker du har møtt. Det legges vekt på å holde deg i det samme livet for å få en klar sammenheng.

Noe som er viktig, er å se på hvilke tanker og følelser du tar med deg fra det livet. Dette er viktig, for ofte er det noe du skal jobbe med i dette livet. Etter døden forflyttes du opp til et høyt åndelig plan, hvor du møter igjen mennesker som var i regresjonen.

Mange opplever dette som veldig sterkt, for her kan du treffe igjen noen du har mistet, få sagt ting du aldri fikk sagt i det livet. Du kan få et overblikk over hva det livet dreide seg om, hva du skulle lære og hvordan du taklet dette. På dette nivået skjer ofte en sterk legende helbredelse på det emosjonelle planet.

Du kan plutselig se at andre du opplevde som motstandere i det livet, faktisk var der for at du skulle ha mulighet til å lære deg noe. Og på den måten kunne klare å endre på mønstre slik at det ikke måtte repeteres i fremtidige liv. Du kan se at det mange ganger fantes flere muligheter enn de du valgte.

Du kan forstå og tilgi deg selv og andre fordi du handlet som du gjorde, og så gå videre. Det er som en følelsesmessig evaluering, men uten å få dårlig karakter. I bunn og grunn handler det om å godta alle sider ved deg selv eller andre, og at disse blir satt inn i en høyere sammenheng.

Regresjonen avsluttes ved å se på tråder fra det tidligere livet til dette livet, mønstre eller personer du kanskje kjenner igjen, og som nå kan settes fri.

Terapeuten kan sjelden forutsi hva en person vil oppleve under en regresjon og noen ganger kan regresjon føre til at man kommer i kontakt med hendelser som vekker sterke følelsesmessige eller kroppslige reaksjoner. Personer i psykisk ubalanse bør ikke foreta regresjoner, og tidsmessig settes det av to og en halv klokketime til en regresjon.

Regresjonsterapi med kroppsterapi:
Vi bruker regresjonsterapi når du i tillegg ønsker å få hjelp til å lindre et problem av fysisk, psykisk eller åndelig art. I regresjonsterapien kan vi gå rett inn i det tidligere livet gjennom symptomer i kroppen eller følelser. Vi har deretter en hel rekke kroppsterapeutiske verktøy til rådighet for at du skal kunne få forløst spenninger og frigjort energi.
Når det er behov for kroppsterapi, f.eks. ved dypere traumer, anbefaler jeg 3 til 5 konsultasjoner til å begynne med, og deretter oppfølging etter behov. Ikke alle konsultasjonene trenger da å være fulle regresjoner, men kanskje bare forløsende kroppsterapi eller en fordypende samtale av en times varighet.

Mer lesning på lenke FAQ eller les mer om andre behandlinger som tilbys hos oss på:

https://www.regresjonsterapi-bergen.no

Bestill time online her.