FAQ

REGRESJONSTERAPI
Regresjonsterapien tar utgangspunkt i glemte opplevelser som ligger lagret i underbevisstheten og kroppen. Slike opplevelser kan stamme fra barndommen eller tiden før fødselen, eller det som kan oppleves som et tidligere liv. Disse minnene kan virke forstyrrende på vårt mentale, følelsesmessige og psykiske velvære. Et enkelt eksempel er en fobi. Et mer komplekst eksempel er posttraumatisk stress etter en livstruende situasjon eller et overgrep.

Ved traumer og problemer som stammer fra dette livet, kan vi arbeide direkte med problemene fra dette livet, men vi kan også velge å forflytte oss til et tidligere liv med et tilsvarende tema og bearbeide traumet der. Dette kan gi en nødvendig avstand og mindre følelsesmessig belastning for klienten.

Man trenger ikke å tro på reinkarnasjon for at dette arbeidet skal gi virkning. Men som en arbeidsmodell tar vi som utgangspunkt at sjelen kommer tilbake til livet gang på gang for å arbeide videre med bestemte temaer og etter hvert løse opp i dem. Kroppen og sinnet bærer åpenbart på minner om hendelser og inntrykk som kan gi seg psykiske og fysiske utslag. Migrene eller kroniske ryggsmerter kan fortelle noe om en ulykke eller skade i et tidligere liv. Kronisk sår hals kan stamme fra kvelning, hengning eller drukning. Frykt for innestengte rom kan skyldes opplevelser i fengsel, osv.
Ofte er det vanskelig eller umulig å forklare disse psykiske og fysiske symptomene ut fra det livet vi lever nå. Regresjonsterapien kan hjelpe oss til å finne en slik forståelse. Vi kan forsone oss med situasjoner vi ikke forsto, få lindring fra spenninger og symptomer, og tilgi og forstå mennesker vi har kanskje har et vanskelig forhold til.

***

Regresjonsterapi – et helt knippe verktøy!
La oss si at du oppsøker oss med et spesifikt problem eller symptom som du ønsker å få belyst. Det kan være en fobi, et fysisk problem som ofte virker uforklarlig, mangel på energi og livslyst etc. Her bruker vi ulike «broer» for å få deg inn i det tidligere livet. Vi kan skanne energifeltet ditt for å fange opp fornemmelser eller følelser, som så igjen kan føre oss til et tidligere liv med tilsvarende følelser. Vi kan ta utgangspunkt i et utsagn som du gjentar mens du forsterker de tilhørende følelsene (eks. «Jeg er livredd for å gjøre feil», «Jeg mister alltid dem jeg er glad i» osv.). Vi kan gå ut fra en sterk følelse som bro (eks. mørkeredsel, angst for å snakke i forsamlinger osv.), eller fysiske symptomer (eks. problemer i halsen, svakhet i ben eller armer osv.). Du kan da i enkelte tilfeller komme rett inn i et dramatisk øyeblikk i det tidligere livet, kanskje selve dødsøyeblikket. Vi håndterer eventuelle følelsesutbrudd (katarsis) og fører deg raskt og trygt gjennom opplevelsen til det hele er over. Så tar vi et grundig tilbakeblikk på resten av det livet og noterer ned personer og hendelser som dukker opp underveis.

Når du igjen er kommet gjennom dødsøyeblikket, forflytter vi oss opp på et høyt åndelig plan, der du får møte igjen mennesker som har dukket opp i det tidligere livet. Dette er en viktig del av terapien, for her er vi ute etter å oppnå forståelse, forsoning, tilgivelse osv. Mange møter også sine åndelige veiledere, engler etc. og får verdifull kontakt med sin egen høyere kilde.
Hvis det har forekommettraumatiske hendelser som et overgrep, en ulykke eller en dramatisk død, kan vi bruke ulike former for kroppsterapi så du kan få oppleve situasjonen på en ny måte. Vi gjenskaper situasjonen der det dramatiske skjedde, men denne gangen kan du få med deg ekstra hjelp og støtte av kraftdyr, engler, åndelige hjelpere osv. Når du er tilbake i den dramatiske situasjonen, får bena «løpe» der de sist var lammet av skrekk, armene får «rive» til seg et barn man var i ferd med å miste, osv. Etter denne kraftanstrengelsen kan fastfrosset energi igjen få strømme fritt i kroppen, og det skjer en dyp forløsning. Vi avslutter med en samtale der vi trekker tråder fra det tidligere livet til dette livet, slik at vi får integrert den nye innsikten og de nye energiene.

Reinkarnasjon
Det liv som velges av hver enkelt sjel, er den individuelle sjels kontrakt. De sjeler som velger ”tøffere” erfaringer enn andre, er avhengig av at andre sjeler hjelper til med å skape ”vanskelige” situasjoner, noe som til slutt fører til alle sjelene som har vært involvert, har hatt en gylden mulighet til større læring..

Formålet med å ha mange liv, er at man får muligheten til å utfylle hull i erfaringsdannelsen, eller mer trening i å mestres sitt ”guddommelige” særpreg, slik at en overordnet balanse kan oppnåes. Karma, ulikt hva noen tror er kun en ”belønning eller straff”, er muligheten til å praktisere dette, eller å erfare det motsatte av hva man har opplevd i tidligere liv.
I det sistnevnte tilfellet vil da for eksempel en drapsmann trenge å erfare hvordan det føles å bli drept, en som var rik, har da bruk for å leve under fattige omstendigheter, en som var en tyrann vil trenge å vite hvordan det er å bli undertrykt, for å skape balanse der det har vært ubalanse.  Resultatet av en balansert erfaringsdannelse er åndelig vekst eller sjelelig utvikling.

Her er en teori jeg fikk av en venn: Tenk deg en stor elektrisitetskilde. I ren forfatning vil den rene kraften i elektrisiteten drepe oss.  Utnytter man denne kilden på riktig måte ved hjelp av transformatorer som kan senke energien, kan man dra nytte av energien. Vi kan varme opp hjemmene våre, varme maten vår m.m. Det samme gjelder vårt eget opphav (GUD). Denne energien blir også omformet.

Vi starter som en del av alt (GUD), og velger deretter å være en del av den kreative prosessen ved å ”fysisk utvide vår sjels energi fra GUD. Før man når overgangen, lager man sine skapelseskoder for hva vi har til hensikt å erfare. Skapelseskodene må lages på forhånd, fordi vi vet at når man starter overgangen, vil man miste hukommelsen og minnet av hvem man virkelig er, og glemme atman frivillig har meldt seg på.

Det er denne midlertidige perioden med minnetap som gir grobunn for følelsen av forlatthet eller isolasjon. Dette er en svært gjennomgripende følelse som de fleste mennesker er mye mer preget av enn de selv tror. Frykten for å bli forlatt styrer våre handlinger mye mer enn vi er klar over.
Når man har passert overgangen og er i gang med livet, tenker man for seg selv ”Hva er det som skjer? Hvor er alle sammen? Hvorfor er jeg alene? Har jeg gjort noe galt? Blir jeg straffet? Hvorfor er det mørkt?” vi føler oss forlatt og ensom, og tror vi blir straffet. Vi tenker at dette har skjedd før, og lurer på hvor mange ganger vi må oppleve den smerten. Vår frykt for å bli forlatt begynner å påvirke våre valg. Vi setter i gang med selvbeskyttende atferdsmønster (i vårt ego) for å slippe mer smerte.

Frykten for å bli forlatt – Adferdsmønster
Frykten for å bli forlatt fører til fire arketypiske atferdsmønstre i mennesker. På den ene ytterkanten har man de avhengige, på den andre siden har man personer som har et behov for total kontroll over omgivelsene.Avhengige personer kan igjen deles inn i to underkategorier. Innpåslitne personer og handlings personer.
* Innpåslitne personers logiske forklaring er at ”alt er bedre enn å være alene”, og disse vil, uansett hvordan de blir behandlet, finne det nesten umulig å gå ut av et forhold.
*Handlings personer gjør seg selv uunnværlig når de er i forhold. Deres logiske forklaring er at ” jeg gjør så mye for dem, og de vil ikke klare seg uten meg”.

Atferdsmønstre for kontroll personer kan også deles i to underkategorier.
* Den første gruppen består av individer som velger å ikke bli emosjonelt involvert eller knyttet til noen. De fornekter sine følelser, for hvis de ikke knytter seg til noen, vil man heller ikke få sorgen ved å miste noen. Den mest ekstreme typen her er sosiopaten.

* Den andre gruppen bestemmer seg for at det tryggeste er å gjøre ting for andre, men ikke tillate andre å gjøre noe for dem. De vil holde vannholderen for andre slik at de får drikke, men ikke la noen holde den for dem i frykt for at de vil slippe. De føler at andre ikke er til å stole på.

De fleste av oss er preget av disse atferdsmønstrene i større og mindre grad. Målet vårt er å gjenkjenne mønstrene. Først når vi ser våre egne mønstre, kan vi forvandle dem.
Sjelen vår kom ikke til jorden for å erfare smerte og lidelse. Vi kom her som medskapere. Følelser knyttet opp mot ensomhet og forlatthet, blokkerer minnene om vårt eget opphav. Ofte vil man også ubevisst lete etter årsaker som forsterker disse problemene (ingen er bli glad i meg), vi tror mer og mer på det selv, og så manifesterer deg seg til slutt i virkeligheten og blir som uoverkommelige barrierer. I frykt for å bli forlatt, forlater vi oss selv og det vi ønsker oss aller mest.
Klarer man å anerkjenne dette, er man på god vei mot et bedre liv. Ved å forandre på tankene (omprogrammere seg selv), kan man fjerne årsakene og sperrene slik at man kan få det livet man egentlig ønsker seg.

Universet består av energi. Denne energien har både positiv og negativ ladning. Forskere har funnet ut at negative ladede partikler faktisk er større enn positivt ladede partikler. Selv om partiklene er av forskjellig størrelse, flyter de harmonisk gjennom universet og kropp (nervesystem, sirkulasjonsystem, fordøyelsessystem, muskelmassen etc.).
Intensiteten i vår følelse av å være/ bli forlatt øker den negative ladningen i vår kropp.  Øker de negative partiklene, øker også sjansen for å manifestere sykdom og plager. Så man kan si at følelser man har hatt i forbindelse med opplevelser er med på å bygge opp våre celler og vårt vev som igjen utviker en form for energi.
Disse avtrykkene i auraen skaper et ”energi-språk”.   Positive og negative opplevelser registreres som en kode i både din fysiske struktur (celler/vev), samt i den psykiske struktur  (aura).

Hypnose
Hvordan kan hypnoterapi hjelpe deg med å bryte dine selvdestruktive vaner og fastlåste mønster? Hvorfor er det flere og flere som velger nettopp hypnose når de skal endre gamle utgrodde vaner eller styrke prestasjon og selvtillit?
Disse spørsmålene vil du få svar på om du tar en titt på disse sidene og kjenner etter om dette er veien å gå for deg, det er bare du som vet hva som kan hjelpe deg med å bryte den negative spiralen.
I Norge i dag er det nå flere og flere som oppdager verdien av hypnose og hvor effektivt det faktisk er.

Når du klarer å slippe de gamle forestillingene som begrenser deg, er du også i stand til å oppleve øyeblikket i frihet og harmoni med deg selv og med omgivelsene.

Hypnose er en tilstand hvor du er i kontakt med din indre kraft, den delen av deg som er i stand til å gjøre endringer og som skaper balanse og harmoni i livet ditt, som hjelper deg til å bryte ut av selvdestruktive mønster.

I hypnose kommer du i kontakt med den delen av deg som alltid vil det beste for deg, men som til tider saboteres på grunn av gamle innlærte mønster, som kanskje var nødvendige i en periode av livet ditt, men som ikke lenger tjener noen hensikt.
Ved å kommunisere direkte med den ubevisste delen av sinnet ditt, vil tanker, følelser og adferd påvirkes i en positiv retning. Slik at du slipper fra deg de gamle begrensende tankene, følelsene og tilstandene som ikke lenger tjener noen som helst hensikt i livet ditt.

Hypnoterapi vil hjelpe deg og støtte deg slik at du kan bryte de gamle selvdestruktive vanene å få kontakt med din indre stemme, din indre bevissthet som støtter deg og hjelper deg på denne veien mot balanse og harmoni i deg selv.

Hypnoterapi har vist seg å være en veldig effektiv metode som mange velger når de skal slutte å røyke eller kvitte seg med de ekstra kiloene. Mange som har behov for å stresse ned opplever også at hypnose hjelper dem med å finne roen i en hektisk hverdag. Du er selv ansvarlig for hvordan du har det, så begynn i dag å snu det negative til noe som hjelper deg på riktig vei!

Ofte stilte spørsmål:

Hva er hypnoterapi?

Hypnoterapi kan til en viss grad sammenlignes med meditasjon.
Du er i en meget avslappet tilstand. Din bevissthet er endret, og ditt
ubevisste sinn er mer mottagelig for de forslag hypnoterapeuten
gir deg, og som vil være nyttige for deg.

Hvorfor benytte hypnoterapi?

Det er i ditt ubevisste sinn oppførsel, holdninger og minner ligger.
Hypnoterapi henvender seg til ditt ubevisste sinn, og kan derfor
endre/fjerne det som befinner seg der, og dermed få deg til å endre
på oppførsel, vaner/uvaner som ligger lagret der, som f.eks. å slutte
å røyke.

Hva skjer i løpet av en behandling?

Det første en terapeut må gjøre er å få informasjon fra deg. Hva er
ditt problem eller ønske, hvordan oppleves dette i din hverdag osv.
Dette blir så benyttet i den videre behandlingen.

Hvordan føles det å være i hypnose?

Dette vil nok variere fra person til person. De fleste opplever en
behagelig dyp avslappet tilstand. Du er imidlertid mentalt våken,
med fokus rettet innover mot deg selv.

Hva er forskjellen på hypnose og hypnoterapi?

Hypnose refererer seg til en tilstand, mens hypnoterapi er hypnose
brukt i en terapeutisk sammenheng.

Er det normalt å være nervøs forut for første behandling?

Ettersom de fleste ikke har erfart hypnose tidligere, er det ikke
unaturlig at det kan knyttes en viss spenning til hva som skal skje.
Denne usikkerheten er imidlertid fjernet etter første behandling.
Dersom du føler uro foran første behandling, skal jeg fortelle deg
hva som vil skje.

Vil jeg være bevisst på hva som skjer under hypnose?

De aller fleste er bevisst på hva som skjer og hva som blir sagt.
Det kan imidlertid tenkes at du ikke husker alt som blir sagt.
Dette er helt normal, og har absolutt ikke noe å si for utfallet.

Vil jeg miste kontrollen mens jeg er i hypnose?

Du lar deg selv slappe av og du lar deg selv motta de forslag som
blir gitt, fordi du selv velger å gjøre det, i forvissing om at dette vil
være nyttig for deg.

Kan hypnoterapeuten få meg til å si ting jeg ikke vil fortelle?

Som nevnt tidligere, er du i kontroll. Du vil derfor ikke risikere å
fortelle noe du ikke selv ønsker å si. Du kan også velge å ikke si noe
i det hele tatt. Men husk at en hypnoterapeut vil ditt eget beste,
og vil kun ønske at du sier noe dersom det kan være til hjelp for deg.

Kan alle benytte hypnoterapi?

Alle som har evnen til å følge instruksjoner kan hypnotiseres. Du blir
fortalt hva du skal gjøre, og velger selv å gjøre dette. I en terapeutisk
sammenheng innebærer dette at du mottar forslag fra en hypnoterapeut,
mens du er i en dyp avslappet tilstand. Men kun hvis du tillater deg
selv å gjøre det

Hvordan foregår dette?

Behandlingen starter med en grundig  kartleggingssamtale, etterfulgt av
tre kvarter med hypnose. Samtalen brukes for å kartlegge det individuelle
tankemønstre bak røykingen og er derfor en viktig del av behandlingen.
Den etterfølgende hypnosen brukes for å henvende seg til det ubevisste
sinn hvor mønstrene av våre vaner ligger.

Virker hypnose hver gang?

Svært ofte virker dette raskt, men man er avhengig av at personen
VIL slutte å røyke, altså personens motivasjon.

Fungerer dette mot snus?

På lik linje med røyk gjør snus deg sterkt avhengig grunnet nikotin
og en del andre faktorer. Å slutte med snus blir derfor en utfordring
med lignende elementer som ved røykeslutt. Dersom du ønsker å slutte med
snus, eller har spørsmål knyttet til snusstopp / snusslutt, er det bare å ta kontakt med meg.

Som Frank Ferrelly sier:
” People change and grow in response to a challenge”

THETAHEALING

 1. Hva er Thetahealing?
  Les mer her.
 2.  I ThetaHealing® snakkes det om Skaperen. Hva er Skaperen?
  Skaperen er den ånd som fletter og binder alle ting i tilværelsen.
 3. Må jeg endre min religion for å utøve ThetaHealing®?
  ThetaHealing® er en teknikk, ikke en religion. Bruk din egen religion og tro sammenflettet med teknikkene du  lærer i ThetaHealing. Se lengre nede på siden.
 4. Hvis Thetahealing var en religion ville ikke denne teknikken  være for alle. ThetaHealing® er åpen for alle mennesker uavhengig av deres religion. I ThetaHealing® lærer vi folk fra alle religioner. Vi tror alle religioner er vakkert og fantastisk.
 5. Kan jeg bruke ThetaHealingteknikken på meg selv? ThetaHealing® teknikken er veldig lett å lære. På et  3 dagers grunnkurs, ThetaHealing Basic DNA vil du bli vist hvordan du får tilgang til en Thetatilstand og hvordan du utfører en healing/ endring på enten deg selv eller andre.
 6. Hva kan jeg forvente under en Thetahealing behandling? Hver utøver har sin egen stil. ThetaHealingen er en høflig avtale med deg og utøveren hvor ThetaHealeren spør om tillatelse til å koble  seg til din energi. Deretter vil du bli spurt om hva det er du ønsker å jobbe på av psykiske eller fysiske plager. Eller, hvisdu ikke har noe konkret å jobbe med, kan du bli spurt: “Hvis du kunne endre noe i livet ditt akkurat nå, hva ville det være?”Ingenting blir endret uten din tillatelse.ThetaHealing har blitt brukt til å løse et bredt spekter av fysiske og følelsesmessige problemer. En typisk behandling inneholder en intuitivt skanning/lesing, tros arbeid, og en forandring. Utøveren vil sannsynligvis lære deg bruke enkel kinesiologitest/ muskeltesting, for å sehva slags trossystem du har som kan utløse tilstanden du søker å endre. Ingenting blir endret uten din tillatelse. Og utøverenskal ha din verbale tillatelse (ja) for hver overbevisning og endring for hver endring som blir gjort.
 7. Hva bør jeg gjøre for å forberede min ThetaHealing®behandling? Drikk rikelig med vann. Det er viktig å være fullt hydrert. Det er viktig å være tydelig på hva slags problem som du ønsker å jobbe på i løpet av økten.  Da dette vil raskt akselerere tempoet i din behandling.
 8. Hvor mange økter trenger jeg med Thetahealing? Mye av arbeidet kan dekkes i løpet av kort tid med ThetaHealing®. Mengden av økter som trengs vil variere fra person tilperson om hva de ønsker å oppnå. Du vil kunne oppleve mange ganger et skifte i løpet av én økt, men noen ganger er dettrossystemer rundt et problem mer komplekse og trenger dypere trosarbeid utført over et par økter for å oppnå den ønskedetrosendringen. For å finne ut hvor mange økter du vil trenge på forhånd er vanskelig fordi det er avhengig av dine negative ubevisste trossystemer som er knyttet til problemet, og hvor fort de lar seg omprogrammere til positive endringer og larmyndiggjøre seg i en endring.
 9. Hvilke kurs kan jeg ta med en sertifisert ThetaHealer Instruktør? Se fane: ThetaHealing semiar eller gå inn på nettsiden til Vianna og finn en godkjent intruktør. http://thetahealing.com/thetahealing-worldwide-classes.html
 10. Hvordan kan jeg søke om stipend? Mail anett@astral.no og begrunn hvorfor du skal få Basic DNA kurs gratis eller med reduksjon i pris. (Via Anett tok jeg min utdanning)
 11. Må jeg signere en kontrakt for å lære Thetahealing? ja! Ja alle utøvere må signere en kontrakt for å trene på ThetaHealing®. Thetahealing er et registrert varemerke, og vi sørger for å beskytte det og deg. Denne kontrakten gjør at du som utøver vet hva du kan og ikke kan gjøre som en ThetaHealer®og bidrar også til å holde arbeidet rent. Du vil bli registert i en database som da gir deg mulighet til å ta kurs hos andre sertifiserte ThetaHealer intruktører. Det er mange « Theta kurs og instruktører som operer med Theta- navnet, det gir deg dessverre ingen mulighet til å ta de viderekommende kursene hos Vianna» Du må da ta alt pånytt. Sjekk på nettsiden http://thetahealing.com/thetahealing-worldwide-classes.html om din instruktør finnes der.

Thetahealing teknikken:

ThetaHealing teknikken er vinduet mellom den bevisste og den underbevisste verden og ble opprettet av Vianna Stibal og som er lett å lære og bruke. Alle kan lære teknikken og lage umiddelbar endringer i sine liv.

ThetaHealing utnytter Thetahjernebølger for å skape positiv forandring. Ved å lære hvordan du bruker Thetahjernebølger som en enkel teknikk, kan du hente inn i en høyere universell intelligens som Vianna kaller “Skaperen av alt som er ‘
Ved å koble deg med den høyere intelligens, er du i stand til å omskape forandring på et underbevisst nivå i deg selv og andre mennesker, for så å få positiv endring på begrensninger av tro og følelser.
Bruken av muskeltesting tillater deg selv og andre til å teste for de negative oppfatninger som er holdt i det underbevisste. Når du endrer en negativ tro eller tanke til en positiv tro eller tanke, kan du muskelteste med en gang og se hvordan dine overbevisninger har vært endret fra negativ til positiv.
ThetaHealing teknikken gjør det mulig for hjernen å oppleve rask læring og helbredelse ved å flytte frem og tilbake mellom hjernebølgene  gamma, beta, alfa, theta, og delta.

“Jeg tror jeg alltid vil ha en gjeld» til…..
“Jeg tror jeg har en overflod av penger”
Eller
“Jeg tror jeg vil miste jobben min”
Til “Jeg tror min jobb er sikker”
Eller
« føler og tror at jeg ikke kan klare ………..»
Til «jeg tror og føler at jeg kan klare…..»

Theta Healing teknikk er beskrevet og forklart i Vianna sin bok Theta Healing der hun også guider deg gjennom teknikken og i hennes Manifesting CD.

ThetaHealing gir deg et verktøy for å slippe gamle mønstre, og få nye positive følelser og tanker som skaper harmoni og balanse. Ved disse forandringene kan det også gi sterk forbedring i fysiske plager, da vi tenker at  følelser setter seg i kroppens celler.
Eks: ryggplager kan være årsaken til gamle bekymringer. Vi jobber da med disse bekymringene som vi har kommet frem til under en samtale og informasjon som vi har fått i en Thetatilstand. Vi forandrer da de tankene som ligger til grunn for bekymring over til noe positivt. Ryggplagene kan da forbedre seg raskt.

Det er 5 kjente hjernebølger som er vitenskapelig bevist.

Electroencephalogram (EEG) en metode for å plassere sensorer på hodebunnen som brukes av forskere til å måle hjernebølger.

Gamma hjerne bølger: 40 + Hz

Fungere som en bindende mekanisme mellom alle deler av hjernen og bidrar til å forbedre hukommelse og persepsjon. Økter nivåer av mentale evner, super læring, hyper årvåkenhet, persepsjon, høyt nivå informasjonsbehandling og bevisst forhold til virkeligheten er forbundet med denne frekvensen.

Beta hjernebølger: 14-40 Hz
Skaper rask tenkning og mental bearbeiding i vår vanlige våkne bevissthet. De fleste former for logisk tenkning, problemløsning og handling er oppnådd med denne frekvensen. Når en person fungerer i beta, er de i stand til å tenke raskere og generere nye ideer raskere.

Alfa hjernen bølger: 8-14 Hz
Denne frekvensen er området for avslapning og meditasjon. Alfa er oppnådd under meditasjon og tallrike energihealing teknikker for å skape en dypere tilstand av avslapning og velvære. Kreativitet og læring er lett tilgjengelig og behandles i denne tilstanden.

Theta hjernebølger: 4-8 Hz
I denne frekvensen opplever sinnet følelsen av lykke, lykke og medfølelse og du er i stand til økt læring, healing, og vekst.
Dette er vinduet mellom det bevisste og det underbevisste verden. Ved å gå til denne frekvensen kan vi påvirke den dominerende ubevisste delen av oss som er normalt utilgjengelig for vårt bevisste sinn, og som kan bedre og forandre endringer i dine tanker og følelser.

Delta hjernebølger: 0-4 Hz
Denne frekvensen er den tregeste av alle hjernebølger og er assosiert med dyp søvn. Personer med en økt følelse av intuisjon eller psykiske evner er i stand til å få bevisst tilgang til denne hjernebølgen.

Hvordan gjelder dette for Theta Healing?
Bruk av Theta Healing teknikk lar deg utnytte alle hjernebølger til å oppnå positive resultater i livet ditt. Ved bevisst (Beta) tilgang til det underbevisste (Theta) kan du bruke super læring (Gamma) til å skrive om negative eller begrense programmer i din underbevissthet (Theta) og la dem flyte inn i(Alfa) og være til stede i bevisstheten ( Beta) for å løse de utfordringene eller blokkeringer du for tiden opplever i livet ditt.
Beta – Theta – Gamma – Theta – Alfa – Beta

ThetaHealing teknikken gjør det mulig for hjernen å oppleve rask læring og helbredelse ved å flytte frem og tilbake mellom hjernebølgene.

Hva gjør den?
Theta hjernen bølgen er en frekvens som gjør at bevisste sinnet å koble til ditt underbevisste sinn hvor dine erfaringer, langsiktige minner, naturlige kreativitet, sterke følelser, åndelig tilkoblinger, og inspirasjon er lagret.

Hvorfor er dette viktig?
Vårt bevisste sinn fungerer ofte som en barriere som hindrer oss i å manipulere eller endre våre inngrodde tankemønstre i underbevisstheten. Denne barrieren kan også gjøre det svært vanskelig for oss å endre våre følelsesmessige tilstand, tankemønstre, begrensende tro og holdninger. Theta hjernebølger gir oss umiddelbar tilgang til vår underbevisste sinn som gjør oss i stand til å bevisst påvirke og kontrollere den.

Hvordan kan det være en fordel for meg?
Vår underbevisste sinn godtar alle affirmasjoner, besvergelser eller påstander som du mater den med umiddelbart. Vårt ubevisste sinn godtar også umiddelbart forandringer i våre tankemønstre hvis du ønsker og tillater det. Av denne grunn er det lett i Thetatilstanden å slippe negative følelser eller tankemønstre og erstatte positive tanker og følelser til ditt “underbevisste”. Det er derfor tilgang til underbevisstheten via Theta Healing kan ha en kraftig effekt på en person. Theta Healing er vellykket fordi det gir deg mulighet til å passere gjennom det bevisste sinnet og legge noen ønskelig affirmasjoner, uttalelser og livssyn direkte inn i ditt underbevisste sinn.

Hvordan kan Theta  hjerne bølger forbedre livet ditt (alltid for høyeste beste i følge livsplanen):
Underbevisst forbindelse
Mulighet til å programmere underbevisstheten
Helbredelse av kropp og sinn
Forsterke immunsystemet
Øker den åndelige forbindelsen
Avansert intuisjon
Øker synske evner
Øker nivåer av kreativitet
Evne til hyper-fokus
Avansert problemløsning ferdigheter
Økt langsiktig minne
Øker læringsevnen
Dypere nivåer av velvære
Senker angst, stress og nevrose
Oppleve Ah-ha øyeblikk:
Theta hjerne bølger er knyttet til kreativitet, uendelig data, og inspirasjon av det underbevisste. Du kan få opplevelser av Ah-Ha øyeblikkene som oppstår i denne hjernebølgen.

De fleste (om ikke alle) store gjennombrudd, suksesser og / eller oppfinnelser har vært et resultat av intuitiv veiledning gjennom mentale bilder, drømmer som de fikk da deres hjerne”var i thetahjernebølgen og hadde en form for tilgang til sin egen underbevissthet.
Forskere har også oppdaget at følelser for “lykksalighet” og dyp indre fred, bare føltes da theta jernebølger er dominerende på EEG. Det har også blitt skrevet av forskere at det er theta hjerne bølger som tillater individer å oppleve deres “sterkeste åndelige forbindelsen.”

ThetaHealing teknikken er enkle og berikende verktøy til bruk i ditt eget liv som kan gi deg: Umiddelbar fysisk og emosjonell forbedring med Thetateknikker . Manifestering av tankens kraft. Indre ro og personlig vekst. Bedre helse og mindre smerter. Mer overskudd, livsglede og bedre selvfølelse.

Du tar bedre valg og beslutninger. Du kan forandre, trekke ut og erstatte emosjonelle følelser. Moddelere ditt liv og dine tanker. Manifestere at dine drømmer og ønsker blir virkelighet. Bedre intuisjon og magefølelse ved bruk av ESP Ekstra Sensorisk Persepsjon. Åpne opp for et større potensiale i deg. Du kan ta bort ytre og indre hindringer på vei mot det du ønsker, Få mer målrettet fokus og et fantastisk verktøy til din og andres selvutvikling og helbredelse!

<3<3<3

“Husk at det finnes en løsning for hvert eneste problem i universet. Sykdom kan forårsakes av mange ting. Følelser skaper sykdom og sykdom skaper følelser. De går hånd i hånd. Du vil faktisk erfare at du kan forandre måten du tror på, måten du tenker på og måten du føler deg på, bare ved å kommandere at det skal bli gjort. Denne teknikken har du kunnet siden tidenes morgen. Den ligger lagret i dine gener og i ditt DNA. Hvis du vet at det er Skaperen som er healeren, vil mirakler begynne å dukke opp hvor enn du går, og hele livet ditt vil forandre seg. Healing er virkelig. Ikke bli lurt av skeptikere. Himmelsk healing er et bedre ord og de skjer hver eneste dag. Du kan manifestere det livet du virkelig ønsker og vil ha i dag.”
Vianna Stibal

Vianna Stibal fikk dødsdommen av legene da hun fikk kreft i benet sitt, så hun gikk opp og snakket med GUD som lærte henne om en urgammel healingteknikk og kreften ble borte på sekundet. Etter dette har Vianna hatt over 40.000 klienter med ekstreme resultater. Etter å bli lært hvordan hun kunne få kontakt med Gud for å bli co-pilot under healinger, visste hun at hun måtte dele disse gavene med så mange mennesker som mulig. Hun lærte av Gud (eller kilden) hvordan hun kunne se inn i menneskekroppen og effektivt endre DNA og gener, og dermed også endre livet dramatisk til det bedre for menneskene hun  møtte på sin vei.
Jeg har lært disse teknikkene av Ronny Larsen og er sertifisert behandler i Thetahaling 1 og 2, Thetahaling 2 Avansert. Jeg har erfart mange “mirakel-resultater” selv med denne healingmetoden
Film Thetahealing:
http://www.youtube.com
(søkeord: Theta healing).

Theta-teknikken er kvantemekanikk der vi kan krysse dimensjoner og utføre healinger og foreta avlesninger uten å komme i konflikt med tid og rom, disse teknikkene har vært kjent av mesterhealere gjennom tusenvis av år. Albert Eistein forstod at når han kunne forandre hjernebølger kunne han komme frem til helt andre svar enn det som folk flest vil si er normale – det er slik genier må tenke for å kunne finne geniale svar. Han gjorde dette ved å visualisere at han red på en lysstråle ut i universet. Det er sånn vi også jobber med Thetahealing, vi visualiserer at vi går opp over vårt eget hode som en lysball helt til vi kommer til “skaperen av alt som er”, det er herfra vi kan utføre healinger som er utenfor det rasjonelle og det som vi tenker er normalt. Denne teknikken har dukket opp i menneskenes historie mange ganger gjennom tidene. Bla. i Egypt for ca. 5-6.000 år siden der det levde mennesker som det ble sagt kunne helbrede øyeblikkelig. I Inkaenes profetier venter de på noen mennesker av 5. nivå som skal komme og disse kan helbrede øyeblikkelig, uansett sykdom/lidelse.

Thetahealing er godkjent som tilleggsutdanning for sykepleiere i visse stater i USA og i samarbeid med leger har det blitt gjort ulike tester som har vist at Thetahealing virkelig virker øyeblikkelig i menneskekroppen.

Thetateknikken
Thetahealing handler å bli en observatør i universet og ett med denne magiske kraften som noen kaller GUD, Kilden, Skaperen av alt som er, for så å samskape sammen med denne kraften. Ved å lære raskt å gå inn i theta-hjernebølger kan utøveren ta del i denne kraften for å manifestere healing og helbredelse. Når utøveren observerer og er vitne til at healingen skjer, overføres den til vår virkelighet.

Avlesning av den fysiske kroppen og lyskroppen

Avlesningen foregår ved at utøveren ser intuitivt inni den fysiske kroppen og leser også den energetiske lyskroppen og chakraene (energisentre rundt kroppen). Denne avlesningen kan fortelle om du har energetiske energibånd til andre mennesker, eller om du har sjele-enheter rundt i lysfeltet ditt (les også invaderende energier: Inkahealing). Dette gjøres som en del av behandlingen. Ved å se inn i kroppen kan vi også finne sykdom og blokkeringer, trossystemer og negative tanker som tiltrekker seg sykdom og hvordan vi kan endre dem på de fire trosnivåene.

Endring av negative tanker og trossystemer

Troer påvirker våre liv hver dag. Alle sykdommer er et resultat av en tanke og flesteparten av oss er ikke klar over at vi faktisk kan ha mange troer som holder blokkeringer i kroppen vår på det ubevisste plan. Hva vi er klar over er at vi ikke er lykkelige og føler kanskje at livet ikke gir så mye mening noen ganger. Utøveren jobber sammen med klienten for å finne dype trossystemer/negative tanker for så å endre dem til positive. Her er nonen eksempler på trossystemer: livet er et slit, jeg hater meg selv, ingen elsker meg, jeg er ensom, jeg er deprimert, jeg er fattig, nærhet er farlig, jeg blir aldri god nok, jeg vil aldri få nok penger, jeg er stygg, jeg må være syk for å få kjærlighet og oppmerksomhet. Healere har ofte troen: healing er farlig, jeg kan bli drept for å utføre healing osv……
Disse troene kan vi finne på fire nivåer: (1) kan ligge som minner i cellene våre og i underbevissheten vår fra barndommen (2)  Det genetiske trosnivået ligger i energifeltet rundt DNA og kommer fra forfedrene våre (3) Det historiske nivået stammer fra dype genetiske minner eller fra tidligere liv (4) Sjelens nivå, når vi endrer en tro på dette nivået vil tusenvis av andre negative troer falle sammen som et stort korthus.
Når vi endrer troer fra negative til positive vil sykdom og lidelse bli borte og karma endres. Utøveren bruker muskeltesting (kinesiologi) i denne healingteknikken for finne svar fra kroppen bevisst eller i underbevistheten. Alle svar finnes i kroppen din bevisst eller ubevisst.
Vi kan lære kroppen og cellene våre følelser
På samme måte som med troer kan vi endre følelser. Vi kan utrolig raskt lære kroppens celler følelser som; trygghet og hva ekte kjærlighet er. Dette kan frigjøre mange blokkeringer i kroppen psykisk og fysisk, akkurat som når vi endrer trossystemer/negative tanker.

12 Strand DNA Aktivering
Vi kan aktivere deler av DNA blant annet aktivering av ungdoms- og vitalitetskromosomet og de 10 latente strengene i alle kroppens kromosomer (vi har i dag 2 aktive). Som vi utvikler oss og vår energifrekvens vibrerer på et høyere nivå,vil også vårt DNA begynne å aktivere seg. Denne DNA-aktiveringen vil fremskynde denne prossessen for deg. Noen resultater av aktiveringen kan være at kroppen begynner å rense seg selv for gifter og tungmetaller, rynker kan bli borte, synet kan bli bedre, håret kan gro raskere, intuitive evner og healingevner kan bli bedre.
I det 12-strand spirituelle systemet er det første paret fysisk, de andre fem parene er ikke-fysisk energi imprinter i det menneskelige energifeltet. De seks parene av DNA-doble helixer har følgenede roller i livene våre.
1 par: omhandler om skapelsen i alle aspektene i den fysiske kroppen, gener, hvis vi er predisponerte for ulike sykdommer, alderdom og stoffskifte.
2. par: omhandler om den emosjonelle kroppen, genetisk emosjonell profil og om vi er predisponerte for spesielle emosjonelle tilstander.
3. par: omhandler den mentale kroppen, genetisk mental profil om vår energi er rettet mot logisk, lineær, rasjonell tenkning (som en vitenskapsmann eller ingeniør) eller er rettet mot det intuitive, kunstneriske. Det kontrollerer om vi enten er mest opptimsistiske eller mest negative.
4. par: omhandler sjelen, kontrollerer vårt karmiske mønster eller vår genetiske sjeleprofil. Karmiske mønstere referer til de mønstere vi har med oss inn i dette livet for å jobbe med og mestre. Spesifikt handler det om karmiske sår, spesielle ting som det ikke ble en løsning på eller fullført i tidligere liv. Som vil manifestere seg i dette livet så vi har en sjanse til å finne nye løsninger på de. Vår genetiske sjeleprofil omhandler også vår misjon i livet. Det bestemmer hvilket sjelenivå av arketypiske mønstere vi vil ha. For eksempel vil vår skjebne være å bli en leder, healer, bygningsarbeider, lærer, student, kriger, foreldre etc.? Den inneholder også hva slags opplevelser vi skal ha, visdommen vi skal få, den spirituelle styrken vi skal mestre, tjenestene du skal kunne gi andre og veien vi skal gå for å finne ren lykke.
5. par: omhandler sjelegrupper og kontrollerer beveglesene og tiden når spesifikke sjeler innenfor en sjelegruppe skal søke og finne hverandre slik at de sammen kan hjelpe hverandre og fullføre sin oppgave.
6. par: omhandler all skapelse og stiller din 12-strand DNA med hellig vilje.

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.”
-Albert Einstein

John Wheeler, mannen som står bak begrepet ”sorte hull” og som var en kollega av blant andre Albert Einstein og Niels Bohr, har stilt spørsmålet ”Hvordan blir liv til?” Det kan komme en dag da fysikerne klarer å bevise at det å observere kan forandre virkeligheten.

For å teste denne teorien har vitenskapsmenn utført et eksperiment. Lys sendes gjennom to parallelle spalter og treffer en remse fotopapir. Eksperimentet utføres på to måter som gir forskjellige resultater. Når man plasserer fotondetektorer ved siden av hver spalte, kan fysikerne observere fotonene etter hvert som de passerer. Hvert enkelt foton observeres mens det passerer gjennom den ene eller den andre spalten. Fotonene oppfører seg med andre ord som partikler, men i det andre eksperimentet får man et merkelig resultat.
Nå fjernes fotondetektorene, men for øvrig utføres eksperimentet på nøyaktig samme måte. Det fotosensitive papiret viser et resultat der lyset nå fungerer som en bølge i stedet for partikler. Vi vet at lys har en tosidig natur og kan opptre både som partikler og bølger, men det virker som om selve observasjonen påvirker måten det agerer på. Denne ”reaksjonen på observasjon” fungerer også universelt. Eksperimentet er også blitt utført ved bruk av lys som er blitt sendt mot jorden tvers over galaksen. Resultatene var de samme. Lyset reagerte forskjellig basert på om det ble observert eller ikke. Det virker med andre ord som om selve observasjonen påvirker lysbølger/-partikler som ble skapt for millioner, til og med milliarder av år før vi ble født. Det viser seg at tanken også kan forandre fortiden, eller som John Wheeler sier det: ”Informasjon er kanskje ikke bare det vi lærer om verden. Informasjon er kanskje det som utgjør verden.”

Hvis vi ser på hvordan dette påvirker theta-teknikken, vil de eteriske stiene som skapes mellom healeren og klienten og den Kreative Kraften kunne ses som små ”markhull”. I tid og rom åpner disse markhullene for at følgende faktorer trer i kraft: Vi kan krysse dimensjoner og utføre healing og foreta avlesninger uten å komme i konflikt med tid og andre faktorer, i tillegg til at vi opprettholder en åpning til den Kreative Kraften slik at vi kan utnytte denne energien. I kvantemekanikken påvirker observasjon resultatet. Theta-healing er observasjon. Theta-teknikken er kvantemekanikk, og vi må lære kunsten å visualisere for at det skal bli mulig å samskape. Det er derfor det er så viktig å ”være vitne til” theta-healingprosessen. Når healeren er vitne til at healingen skjer, overføres den til vår virkelighet.

Reiki
Er en urgammel metode som hjelper deg til å utnytte dine ressurser.
Reiki er harmoniserende energi, som virker helhetlig, fysisk,
emosjonelt og åndelig.

Reiki er et supplement til tradisjonelle og alternative behandlingsformer.
•    Reiki reduserer stress
•    Reiki setter kroppen i balans
•    Reiki gir økt vitalitet og livsglede
•    Reiki gir bedre søvn
•    Reiki løser opp blokkeringer og fremmer en tilstand av total avslapping.
•    Reiki stimulerer til personlig vekst og utvikling.

HEALING
Healing betyr helbredelse – å gjøre hel. Healing omfatter metoder hvor utøveren har en intensjon om å hjelpe med konsentrasjon, berøring, eller bevegelse i energifeltet. I følge utøverne kan dette involvere kontakt med en ekstern guddommelig helbredende livsenergi eller spesielle evner/krefter som utøveren selv er i besittelse av.

Historikk
Helbredelse ved håndspåleggelse har vært praktisert i kulturer siden førhistorisk tid, og har også vært en del av tidligere vestlig medisinsk praksis. Håndspåleggelse har også hatt en sentral plass i norsk folkemedisin. Det finnes fremdeles håndspåleggere og helbredere i de fleste byer og bygder i landet. De fleste har praktisert i det stille. Noen har vært kjent over hele landet, også utover landets grenser.
Fra middelalderen av ble håndspåleggelse forbudt praktisert av lekfolk. Håndspåleggere og lekfolk utenfor kirken ble forfulgt som kjettere og hekser. En del stater i USA har fremdeles lovfestet prestemonopol på «helbredelse», og England opphevet sin hekselovgivning så sent som på 1950-tallet.
Healerbegrepet kom i bruk i Norge tidlig på 1980-tallet, parallelt med den voksende interessen for alternativmedisinske behandlingsformer. Ordet er det engelske uttrykket for en helbreder – «en som gjør hel». Mange helbredere velger nå å kalle seg «healere». Betegnelsen kan ses på som uttrykk for et skille fra religiøse troshelbredere. Healere i Norge definerer vanligvis sine evner som et naturlig anlegg eller evne, og mener at religiøs tro ikke er nødvendig for at healing skal hjelpe.

Beskrivelse av behandlingsformen
Healing er først og fremst basert på evner, ikke på teoretisk kunnskap. Kjærlighet og empati anses som sentrale personlige egenskaper hos mennesker med helbrederevner. En healer kan defineres som «en person som har en naturlig evne til å formidle eller overføre en livsenergi (fra «energeia», gresk for «virksom kraft») som kan fremme en helbredelsesprosess». Dette foregår som regel ved en form for håndspåleggelse eller ved å arbeide i feltet nær kroppen. Healing kan også formidles ved tanke, ord og bønn.
Mennesker med helbrederevner kommer fra alle lag av folket. Mange mener de har arvet evnene fra sine forfedre. Noen er blitt fortalt av andre at de har slike evner. De fleste har mer eller mindre tilfeldig blitt oppmerksom på sine evner. Mange av dem har begynt å hjelpe mennesker i sin private omgangskrets, og har etter hvert blitt kjent i sitt nærmiljø. Helbredernes legitimitet har tradisjonelt ligget i resultater og anseelse i nærmiljøet. Klientene er vanligvis rekruttert gjennom bekjente som selv har hatt kontakt med helbrederen.
Mange mener at evnen er et menneskelig potensiale som de fleste kan utvikle i forskjellig grad.

Healere trenger ingen medisinsk diagnose for å hjelpe, og stiller oftest ikke diagnoser. Under behandlingen er klienten påkledd, og sitter eller ligger. Healeren sanser sykdom, patologi og ubalanser som disharmoniske energifelt. Disse kan oppleves som smerte, kulde, vind osv.
I følge utøverne vil den fysiske kroppen bedre være i stand til å helbrede seg selv når energisystemet er i balanse. De mener at healing gir vitalitet til menneskets naturlige evne til å helbrede seg selv. Det er ingen klar grense mellom sjel og kropp, disse anses som aspekter av bevisstheten som avspeiler og gjensidig påvirker hverandre.
Under behandlingen kan klienten i følge utøverne oppleve varme, kulde, energistrømninger, spontane bevegelser i kroppen og emosjonelle reaksjoner. Det er også vanlig å bli svært avslappet og tung i kroppen under og like etter en slik behandling. Enkelte opplever en kortvarig forverring av tilstanden i dagene umiddelbart etter behandlingen. Dette er ikke en «bivirkning», men en naturlig respons som viser at kroppens egne helbredelsesprosesser er virksomme.

Forklaringsmåte
Healing forklares av utøverne ut ifra individets og den kulturelle virkelighetsforståelse. De ulike forklaringsmodeller har det til felles at de har basis i en spirituell virkelighetsforståelse og/eller en forståelse av mennesket som et bioenergetisk vesen. Fra alle kulturer kjenner man forestillingen om en vitalkraft som er tilstedeværende i alt liv og som har innvirkning på alle livsprosesser. I Kina kalles denne kraften chi, i Japan reiki, i India prana og i vestlig tradisjon vital livskraft, energeia eller ånd.

Healing virker ifølge utøverne ved at healeren overfører livsenergi til klienten, eller ved at healeren påvirker frekvenser og/eller bevirker omorganiseringer i klientens bioenergetiske felt, også kalt biofelt. Mange healere benytter en forklaringsmodell basert på et menneskelig livsenergifelt, kalt aura (aura er gresk for «vind»). Auraen er et subtilt og flerdimensjonalt livsenergisystem som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, til hele vår bevissthet. Her er det et nettverk av livsenergisentre og livsenergibaner, som et slags usynlig nervesystem, som blant annet tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen.

Auraens nivåer anses av utøverne som spesifikt relatert til aspekter av menneskets bevissthet. For eksempel snakker man om et eterisk felt, eterlegemet, som er relatert til kroppslige prosesser, vitalitet og overskudd. Eterlegemet er et felt med bioelektriske egenskaper som gjennomtrenger den fysiske kroppen og strekker seg 5-10 centimeter ut over kroppens grenser. I eterlegemet ligger det et nettverk av livsenergibaner som et usynlig nervesystem.

Auraen har i følge utøverne også en følelseskropp som er relatert til personlige følelser, en mental kropp relatert til rasjonell tanke, en høyere følelseskropp relatert til relasjoner og andre bevissthetslag som er relatert til menneskets spirituelle kvaliteter og den åndelige sammenheng vi lever i. De mener at det i auraen er livsenergisentre hvor informasjon fra forskjellige bevissthetsnivåer når den fysiske kroppen via eterlegemet. I India kalles disse for «chakra», som betyr lysende hjul. Det er vanlig at healere sanser livsenergisentrene og auraens felt, noen hevder også å kunne se aura visuelt.

Utøverne mener at sykdom og symptom i hovedsak er relatert til menneskets bevissthet, til tanker og følelser. Via livsenergisystemer blir det materialet som ligger i bevisstheten forplantet til den fysiske kroppen. Informasjon fra ulike bevissthetslag kan også bli liggende i andre nivåer av auraen, og vil da arte seg som det som kalles psykiske lidelser. Dersom ubalansen blir korrigert mener man at symptomene vil forsvinne, da kroppen vil helbrede seg selv.

Healing har oppnådd anerkjennelse blant sykepleiere i USA, under navnet Therapeutic Touch (TT/Terapeutisk Berøring). Terapeutisk Berøring ble introdusert i Norge tidlig på 1970-tallet. Innenfor TT-miljøene tar man utgangspunkt i to forskjellige modeller for å forklare healing. Den ene modellen bygger på indisk filosofi, mens den andre tar utgangspunkt i nyere forskning og forklaringsmodeller innen fysikk. Ut fra denne siste modellen mener de at det er mulig å helbrede sykdom ved å manipulere livsenergifeltene og ved å lede livsenergi til kroppen, i stedet for å manipulere celler igjennom bruk av medikamenter eller kirurgi. Sentralt i denne modellen er teorien om at livsenergifelt er den grunnleggende enhet i alt levende og ikke-levende. Mennesker har ikke livsenergifelt, men er livsenergifelt. Mennesker og omgivelser er i kontinuerlig livsenergiutveksling. Terapeutens funksjon er i følge utøverne å bidra til å balansere og omorganisere klientens livsenergifelt og terapeutens bevissthetsnivå, det vil si evne til å være sentrert, fokusert og meditativ, noe som er sentrale faktorer for at interaksjonen kan skje. I denne forklaringsmodellen bidrar utøveren, gjennom resonans, til å endre mønstre og strukturer i klientens livsenergifelt.
Healere kan sjelden forutsi virkningen av behandlingen, men de mener at healing i seg selv ikke kan skade, og behandlingen har ingen uønskede bivirkninger. Det er ikke nødvendig å avbryte andre typer behandling for at healing skal kunne hjelpe.

Fjernhealing
Fjernhealing og helbredelse ved bønn innebærer et samspill mellom levende organismer over avstand. Den helbredende livsenergien anses som knyttet til bevisstheten, ikke til fysisk form. Utøverne mener at bevisstheten er ikke-lokal, at den ikke er begrenset i tid og rom. Enkelte mennesker som har dyp følelsesmessig kontakt med hverandre rapporterer at de kan sanse hverandres stemninger, også over avstand.

Mange healere opplever en dyp enhet med klienten under behandlingen, også ved fjernhealing. I denne bevissthetstilstanden hevder mange healere å få kontakt med klienten. Healerne mener at kjærlighet er en sentral faktor i den terapeutiske relasjonen. Noen mener at kjærlighet er den virksomme faktor i healing, andre at kjærlighet er sentralt for at den kraften som formidles skal nå mottaker.

 

 

Bestill time online her.