Det indre barnet

Det indre barnet er et verktøy innen regresjonsterapi, hvor vi jobber med blokkeringene som skapes av hendelser og opplevelser i barndommen og oppveksten.

Vi bærer alle det indre barnet i oss. Det er den delen av oss som i barndommen ble såret på en eller annen måte, fysisk eller følelsesmessig. Det indre utilfredse barnet hindrer oss i voksen alder ved å reagere fra dets perspektiv. Det handler ofte om følelsesmessige blokkeringer som gjør at vi f.eks. føler seg uelsket, redd for konflikt, sårbar, sjalu eller et iboende sinne. Blokkene har oppstått som en beskyttelse mot smerten vi har forårsaket, vi har skjøvet den vekk og rasjonalisert den bort slik at den ikke lenger er tilgjengelig for oss.

Å komme overens med det indre barnet er nøkkelen til å komme over oss selv som voksne. Først da kan vi seriøst fokusere på å bli de modne og bevisste menneskene vi ønsker.

På cellenivå

Som barn er vi utrolig åpne og sårbare. Vi føler og opplever alt som skjer rundt oss med hele vårt vesen. Negative hendelser legger seg i systemet vårt på cellenivå og må gjøres bevisst, både fysisk og følelsesmessig. For å forstå hvilken påvirkning undertrykte traumer har på oss, må vi oppleve og føle fra innsiden hvordan det lille barnet i oss oppfattet menneskene og atmosfæren rundt og hvordan det påvirket oss.

Hver behandling tar ca 2-3 timer og antall behandlingsøkter avhenger av hva blokkeringene er og omfanget. Likeledes på hvor godt klienten er i stand til å hente fram minnene. Ofte er 1 – 3 økter nok.

Som ved andre regresjonsterapi timer begynner og avsluttes besøket med en samtale og besøket innledes ved at klienten fyller ut et skjema. Deretter begynner økten med at du blir satt i en avslappet tilstand. Da får du hjelp til minnet eller minnene som forårsaker problemene du ønsker å belyse. Deretter bearbeides de negative følelsene og opplevelsene knyttet til minnet til de ikke lenger forårsaker deg noe ubehag eller smerte. Denne typen terapi kan føre til «store» endringer.

Behandling av Det indre barnet erstatter ikke tradisjonell helsetjeneste, men bør sees på som et supplement til det.